EN

IT

L O A D I N G

PODROČJA

GOSPODARSKO PRAVO

Svetovanje in zastopanje:

 • Gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (svetovanje v zvezi z ustanavljanjem in upravljanjem, priprava gospodarskih pogodb, svetovanje v statusnopravnih zadevah in v postopkih preoblikovanj)
 • Tujih pravnih oseb
 • V gospodarskih sporih (na vseh stopnja)
 • V insolvenčnih postopkih (stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, likvidacije in izbrisa iz registra brez likvidacije)

CIVILNO PRAVO

Svetovanje in zastopanje:

 • Na področjih obligacijskega prava (zastopanje v pogajanjih in sklepanje pogodb civilnega prava, odškodninsko in zavarovalno pravo)
 • Na področjih stvarnega (nepremičninskega) prava (promet z nepremičninami, posestno varstvo, hipoteke, služnosti, stavbne pravice, urejanje pripadajočih zemljišč)
 • Na področjih družinskega prava (urejanje razmerij med zakonci, razveza zakonske zveze, dodelitev otrok, urejanje stikov, plačevanje preživnine, razdelitev skupnega premoženja)
 • Na področjih dednega prava (sestava oporok, sklepanje dednih pogodb in dednih dogovorov)
 • V pravdnih in izvršilnih postopkih (na vseh stopnjah)

KAZENSKO PRAVO

Svetovanje in zastopanje v:

 • Predkazenskih postopkih
 • Kazenskih postopkih (na vseh stopnjah)
 • Postopkih zaradi prekrškov
 • Postopkih izvršitve kazenskih sankcij

DELOVNO PRAVO

Svetovanje in zastopanje:

 • V zvezi z urejanjem in organizacijo delovnega procesa gospodarskih družb in zavodov
 • V postopkih sklepanja in odpovedi delovnopravnih pogodb
 • V delovnopravnih sporih (na vseh stopnjah)

Urnik: ponedeljek - petek 8:00 - 16:00

e-mail: info@opcc.si | Telefon: + 386 (0)5 333 0980

©opcc.si 2018 | Vse pravice pridržane.